Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym http://naturawzywicy.pl jest:

Mariusz Rybus
ul. Warszawska 250/78/19
Mińsk Mazowiecki 05-300

tel: +48 572-648-223

e-mail: naturawzywicy@onet.pl

 

 • ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Informacje o przedmiotach dostępnych w sklepie Natura w Żywicy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie znajdujące się w sklepie przedmioty są wytwarzane ręcznie z dbałością o każdy szczegół,
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatycznego e-maila potwierdzającego ten fakt.
 4. Istnieje możliwość złożenia indywidualnego zamówienia (telefonicznie lub e-mailowo). W tym wypadku Kupujący proszony jest o wpłacenie na podane konto zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia.

 

 • PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania zamówienia.
 2. Płatności za przedmioty zakupione w sklepie realizuje się poprzez wpłatę na konto bankowe podane w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia lub gotówką w przypadku osobistego odbioru rzeczy.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 

 • REALIZACJA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA
 1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu pełnej kwoty za zamówione przedmioty wraz z kosztami przesyłki na  koncie bankowym Emilia Warno (nr konta podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia), w tytule przelewu należy wpisać ID zamówienia.
 2. Zamówienie zostaje anulowane, jeżeli Kupujący nie opłaci zamówienia w terminie 24 godzin roboczych od daty wysłania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.
 3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Zamówione przedmioty wysyłane będą na terenie Polski paczką pocztową bądź przesyłką kurierską. Kupujący płaci pojedynczy koszt wysyłki, bez względu na ilość zamówionych przedmiotów. W przypadku wysyłki zagranicznej, prosimy Kupującego o kontakt na adres e-mail: naturawzywicy@onet.pl, w celu ustalenia kosztów wysyłki.
 4.  W przypadku braku dostępności  przedmiotu istnieje możliwość zamówienia poprzez opcje zamów podobny. Sprzedający zobowiązuje się wykonać inny możliwie najbardziej zbliżony produkt.
 5. Po nadaniu paczki, informujemy o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku, gdy po upływie 14 dni od wysłania, paczka nie dojdzie do Kupującego, proszony jest On powiadomić o tym fakcie. Zostanie wówczas złożona reklamacja w punkcie nadania paczki. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupujący otrzyma przelewem na konto bankowe zwrot pieniędzy za produkt wraz z kosztami przesyłki. Istnieje możliwość po uzgodnieniu z Kupującym wykonania przedmiotu, jak najbardziej podobnego do zamówionego i wysłaniu go na koszt Sprzedającego.
 7. Możliwy jest osobisty odbiór kupionego przedmiotu – po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym skontaktowaniu się.
 8. Kupujący automatycznie udziela Emilia Warno ( Natura w Żywicy) pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę ( kurier) zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego

 

 • REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Aby dokonać reklamacji należy zgłosić reklamację na adres: naturawzywicy@onet.pl. Gdy reklamacja zostanie uznana, należy odesłać przedmiot. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
 2. Po odebraniu przesyłki z reklamowanym przedmiotem naturawzywicy.pl wyśle potwierdzenie przyjęcia reklamacji na adres poczty elektronicznej Kupującego.Emilia Warno Natura w Żywicy rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  - złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
  - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 5. Zgodnie z obowiązującym prawem Kupujący może zwrócić zakupiony przedmiot w ciągu 14 dni po odebraniu przesyłki bez podania przyczyny pod warunkiem, że przedmiot nie był wykonany na indywidualne zamówienie, przedmiot nie jest uszkodzony.
 6. Aby dokonać zwrotu należy zgłosić ten fakt oraz wypełnić formularz zwrotu towaru ( odstąpienie od umowy) i odesłać go do siedziby firmy a następnie odesłać przedmiot na koszt Kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy.Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Koszt stanowi najtańsza opcja wysyłki proponowana przez sklep.
 7. Po odebraniu przesyłki ze zwrotem naturawzywicy.pl potwierdzi przyjęcie zwrotu na adres poczty elektronicznej Kupującego oraz przeleje wpłaconą wcześniej kwotę, pomniejszoną o koszty wysyłki, na konto bankowe Kupującego.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy

  Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny  pod warunkiem, że przedmiot nie był wykonany na indywidualne zamówienie, przedmiot nie jest uszkodzony.Zgodnie z pkt 3 art.38  który mówi, że nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem  na adres:
  Mariusz Rybus
  ul. Warszawska 250/78/19
  Mińsk Mazowiecki 05-300
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego.

  Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Mariusz Rybus naturawzywicy.pl 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 250/78/19

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych naturawzywicy.pl zobowiązana jest do ochrony danych Kupującego.
 2. Dane osobowe kupującego są zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  od klientów.- zgodnie z wolą klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do: 

- zrealizowania zamówienia, 

- świadczenia usługi drogą elektroniczną,

- rozpatrzenia reklamacji czy zgłoszenia klienta,

- kontaktu z klientem,

- dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu.
5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także uzasadnionego żądania ich usunięcia.

6. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Podane informacje są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.

7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

10. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a  także po jej zakończeniu w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

11.  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do - Natura w Żywicy.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
 - Natura w Żywicy używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zaregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

Przelew na konto bankowe

Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A.


 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z pełna akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Bez zgody naturawzywicy.pl nie wolno kopiować, powielać ani rozpowszechniać żadnego z zamieszczonych na stronie elementów.
 3. Naturawzywicy.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl